อาคาร 25 ปี โรงพยาบาลวิภาวดี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
ความรู้เรื่องการผ่าตัดทางด้านจุลศัลยกรรม สมอง ระบบประสาท และ กระดูกสันหลัง ความรู้เรื่องศัลยกรรม กระดูกและข้อ
ความรู้เรื่องศัลยกรรม กระดูกและข้อ
ความรู้เรื่องการมีบุตรยาก
ความรู้เรื่องการมีบุตรยาก
ความรู้เรื่องดวงตาและเลสิค
ความรู้เรื่องดวงตาและเลสิค
ความรู้เรื่องศัลยกรรม
ความรู้เรื่องศัลยกรรม
วิภาวดีทาวเวอร์ Princeton Bangkok Hotel
 • โรงพยาบาลวิภาวดี
  (Vibhavadi Hospital PCL.)

  51/3 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร
  กรงเทพฯ 10900
  Tel. 0-2941-2800
  Fax.0-2561-1466
 • Emergency call 0-2561-1911
 • Email: info@vibhavadi.com
 • Website: www.vibhavadi.com